Перейти до змісту

Використання проксі

Ви можете встановити проксі для системи через NGINX/Apache, або будь-який інший проксі-сервер.

Для чого це?

Наприклад:

 • Відкриття стандартних портів для Інтернету
 • Додання SSL сертифікату та встановлення НТТРS з'єднання
 • Реалізування додаткових безпекових функцій, таких як fail2ban або обмеження доступу за ІР-адресою за допомогою веб-сервера.

Налаштування проксі

Налаштування Wildcore

Системі потрібно повідомити, що використовується проксі-сервер.

Ви маєте змінити наступні налаштування:

PROXY_ENABLED=true

Заголовок PROXY_REAL_IP_HEADER має співпадати з тим, що вказано в конфігурації проксі.

Ви можете зробити ці зміні і через веб-інтерфейс (сторінка /config/system/configuration, вкладка Параметри агента), і у файлі /opt/wildcore-dms/.env.

Увага

Впевніться, що порти 80 і 443 відкриті та доступні ззовні (не заблоконі через ufw, iptables і налаштований форвардінг через NAT, якщо ви його використовуєте).

Налаштування NGINX з HTTPS

 1. Встановіть NGINX та Certbot.
 2. Зконфігуруйте ваш DNS так, щоб ім'я домену вказувало на адресу вашого сервера.
 3. Застосуйте наступну конфігурацію для NGINX:
  cat /etc/nginx/sites-enabled/wildcore-proxy
  server {
  listen 80;
  root /var/www/html;
  index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
  server_name ІМЯ_ВАШОГО_ДОМЕНУ;
  location / {
    proxy_pass   http://localhost:8088;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
    }
  }
  
 4. Змініть наступні рядки в /opt/wildcore-dms/.env:
  NGINX_EXPOSE=0.0.0.0:8088 -> NGINX_EXPOSE=127.0.0.1:8088
  PROXY_ENABLED=no     -> PROXY_ENABLED=yes
  
 5. Виконайте cd /opt/wildcore-dms && docker compose up -d у вашому Терміналі.
 6. Отримайте сертифікат через Certbot за допомогою наступної команди:

  certbot --nginx -d ІМЯ_ВАШОГО_ДОМЕНУ