Перейти до змісту

WCA-TOOL

Огляд

wca-tool це консольний інструмент, що використовується для встановлення та оновлення WildcoreDMS.

Він також надає можливість створення та відтворення резервних копій, а також оновлення до версій з гілки Розробки.

Встановлення та оновлення wca-tool

Щоб встановити або оновити інструмент wca-tool, виконайте наступну команду:

sudo curl -L "https://releases.wildcore.tools/wca-tool/latest/wca-tool-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/wca-tool && sudo chmod +x /usr/local/bin/wca-tool
Щоб перевірити правильність встановлення, виконайте наступну команду:

wca-tool --version

Консоль має повернути номер встановленої версії:

wca-tool version 0.5.1

Використання

Щоб отримати повний список доступних функцій, виконайте команду wca-tool --help:

$ wca-tool --help
NAME:
  wca-tool - Cli tool for install/update/upgrade wildcoreDMS

USAGE:
  ./wca-tool [global options] command [command options] [arguments...]

VERSION:
  0.5.1

COMMANDS:
  install  Install new wildcoreDMS instance
  update  Upgrade wildcoreDMS instance
  backup  Create backup of instance
  restore  Restore backup of instance
  register Register wildcoreDMS instance
  help, h  Shows a list of commands or help for one command

GLOBAL OPTIONS:
  --dir value  Working directory for agent (default: "/opt/wildcore-dms")
  --key value  License key for your agent
  --verbose   Verbose output with stacktrace (default: false)
  --help, -h   show help (default: false)
  --version, -v print the version (default: false)

COPYRIGHT:
  wildcore DMS by wildcore.tools @ 2022

Встановлення WildcoreDMS

Щоб встановити WildcoreDMS, виконайте наступну команду:

sudo wca-tool --key=YOUR_AGENT_KEY install 

Оновлення WildcoreDMS до найновішої версії

Щоб оновити WildcoreDMS, виконайте наступну команду:

sudo wca-tool update 

Вона перевірить наявніть нових версій, та встановить їх, якщо це необхідно.

Підказка

Ключ агента можна опустити під час оновлення, він буде зчитаний з системи.

Якщо у вас вже встановлена найновіша версія, буде виведено наступне повідомлення:

$ wca-tool update
INFO[2024-02-29 00:10:32] Received update command           
INFO[2024-02-29 00:10:32] Enabled check version before update     
INFO[2024-02-29 00:10:32] Installed version - 0.21.2, latest version - 0.21.2 
INFO[2024-02-29 00:10:32] Istalled latest version, exiting... 

Ви можете використовувати цю команду в cron, наприклад:

0 0 * * * wca-tool update

Щоб оновитися примусово, використайте аргумент --no-check, що пропустить перевірку встановленої версії та встановить найновішу.

Оновлення WildcoreDMS до конкретної версії

sudo wca-tool update --dev --version=RELEASE_VERSION

Ми не рекомендуємо знижувати версію вашої поточної інсталяції WildcoreDMS.

Створення резервних копій

Увага

Створення резервних копій та відновлення з них можливе лише у тому випадку, якщо ваша система працює у стандартному режимі (без розділення СУБД/Prometheus, коллекторів, та ін.)

Цю можливість підтримують лише версії WildcoreDMS 0.21.2 і вище.

Нове у версії 0.5

 • Створення резервних копій більше не вимагає повної зупинки системи.
 • Вміст резервних копій тепер включаює файли системи та конфігурацій, дампи бази даних і знімки TSBD (метрики Prometheus).

Щоб створити резервну копію, виконайте команду wca-tool backup.

Якщо процес створення резервної копії пройшов успішно, буде виведено наступне повідомлення:

Backup /opt/wildcore-dms-backups/290270907272424.tar.gz success created! 
If you need - you can restore backup by command ./wca-tool restore --path <backup path>

Відновлення з резервних копій

Увага

Відновлення з резервної копії повністю видаляє попередньо встановлену систему.

Щоб відновитися з резервної копії, виконайте команду

wca-tool restore --path /opt/wildcore-dms-backups/290270907272424.tar.gz

Якщо процес відновлення пройшов успішно, буде виведено наступне повідомлення:

WildcoreDMS success restored from backup /opt/wildcore-dms-backups/290270907272424.tar.gz!