Перейти до змісту

Опції типів параметрів

Огляд

Цей розділ містить пояснення щодо опцій, які ви маєте, поля Тип параметру у картці створення Параметру макроса.

Типи параметрів

Інформація

Тип параметру це опція, що дозволяє вибрати конкретне джерело значення вашого параметру.

Усі Параметри є опціональними, якщо не встановлено галочку Обов'язковий.

Тип Опис Тип даних значення Тип селектора
Випадний список з запропонованих Дозволяє автору макроса заздалегідь визначити список значень, що може набувати цей параметр. string Випадний список
Випадний список зі змінних Дозволяє обрати параметр з представлених у змінній типу Array, наданою обраним Пристроєм.
Див. розділ Детальний огляд знизу, для використання зі змінними типу Object.
string,
int,
Object
Випадний список
Текстове поле зі змінною Дозволяє користувачеві вручну ввести необхідні параметри під час виконання макросу, та додатково заздалегідь обрати один з наданих Пристроєм, напр. {{user.name}}. string Випадний список, Текстове поле
Текстове поле Дозволяє користувачеві вручну ввести необхідні параметри під час виконання макросу. string Текстове поле

Детальний опис

Випадний список з запропонованих

Доступні поля параметру:

Це багаторядкове текстове поле дозволяє заздалегідь визначити список значень, які користувач може обрати під час виконання макроса.

Кожне окреме значення має бути визначене на окремому рядку, наприклад:

1
2
3
value_1
value_2
value_3

Це створює випадний список з цими значеннями на вкладці Шаблону та у спливаючому вікні під час виконання макросу.

Підказка

Оберіть Пристрій зі списку на сторінці Шаблон, щоб побачити блок Форма Параметрів, та щойно створений Параметр у ньому.

Його назва зазначена над ним, та відповідає значенню поля Відображувана назва властивості цього параметру.

Обране значення оновлює властивість об'єкту params з ключем, що відповідає зазначеному у полі Властивість у картці параметру.

Інформація

Тут, "values_list" є ключем Властивості цього Параметру.

Доступ до значення цієї властивості можна отримати у Шаблоні за допомогою params.<property>, наприклад {{params.values_list}} у даному випадку.

Випадний список зі змінних

Доступні поля параметру:

Цей випадний список дозволяє обрати змінну типу Array, надану обраним Пристроєм.

Значення, що зберігаются у цьому масиві, відображені знизу для зручності.

Інформація

Тип даних значень, що зберігаються у обраному масиві, впливає на роботу з наступним Доступним полем параметру.

Це текстове поле приймає JavaScript-вирази для доступу до властивостей об'єктів всередині обраного масиву.

Оброблений вираз визначає відображувану назву у випадному списку Параметру для кожного елемента масиву.

Для доступу до властивостей об'єктів використовується синтаксис ${item.<властивість>}.

За замовчуванням, коли це поле пусте, це ${item.name}.

Підказка

Ви можете залишити це поле пустим, якщо елементи масиву є "простими" за типом, такі як: string, int абощо.

Інформація

Деякі Пристрої мають властивість interface всередині змінних, які надають.

У JavaScript, interface є ключовим словом, і таким чином не може бути використане як назва змінної всередині контексту, це поточний спосіб обійти це обмеження.

Приклад
  1. Вкажіть Властивість та Відображувану назву властивості, port і Порт у даній демонстрації.
  2. Вкажіть Тип параметру як Випадний список зі змінних.
  3. Вкажіть масив з об'єктами як Джерело значеннь, interfaces_list у даному випадку.
  4. Вкажіть наступне Назва елементу: ${item.name} - ${item.status}.

    name і status є ключами властивостей об'єктів всередині масиву, що можна побачити у полі нижче.

  5. Перейдіть до вкладки Шаблон, та оберіть Пристрій, що має змінну interfaces_list.

  6. З'явиться випадний список Порт, що має список об'єктів масиву interfaces_list, кожен з яких представлений обробленим значенням поля Назва елементу.

    Елемент, обраний тут, відповідатиме об'єкту всередині масиву interfaces_list, а його інші властивості стають доступними для використання у шаблоні.

Це текстове поле приймає JavaScript-вирази та дозволяє відфільтрувати значення у випадаючому меню.

Інформація

Якщо умова приймає значення true, то елемент буде показано.

Якщо умова приймає значення false, то елемент буде показано.

Текстове поле зі змінною

Доступні поля параметру:

Цей випадний список дозволяє обрати змінну простого типу, надану обраним Пристроєм, такого як string, int абощо.

Це текстове поле дозволяє визначити регулярний вираз для фільтрації введених користувачем у текстове поле Параметру значень у вкладці Шаблон, та під час виконання макросу.

Текстове поле

Доступні поля параметру:

Це необов'язкове поле, що дозволяє задати значення змінної Параметру за замовчуванням.

Це текстове поле дозволяє визначити регулярний вираз для фільтрації введених користувачем у текстове поле Параметру значень у вкладці Шаблон, та під час виконання макросу.